Planlagda avsnitt är:


"Att praktisera magi är att våga tro på sig själv. Våga göra fel och ramla. Men ställ dig upp igen och ta lärdom om fallet"
- Thomas Andersson